• Informacje na temat:

  utylitaryzm

Artykuły na temat: utylitaryzm
 • ...światopoglądowe: - utylitaryzm - rozwinięta przez Johna Stuarta Milla naczelna zasada pozytywizmu, zgodnie z którą dobre było to, co dawało pożytek społeczeństwu - organicyzm - pogląd propagowany...

 • ...to: - estetyzm jako najwyższa wartość sztuki - dominacja formy nad treścią - sztuka miała unikać utylitaryzmu (użyteczności), powinna być autoteliczna, czyli  być wartością samą w sobie, bez...

 • Premier: Życie społeczne się wulgaryzuje

  Zdaniem premiera, korupcja niszczy podstawowe instytucje nowoczesnego społeczeństwa, demokrację, rynek, ustanawia nowe prawa społecznego awansu i hierarchii, a także oddziałuje na świadomość zwykłego człowieka. - Korupcja niszczy ludzkie motywacje o charakterze zasadniczym, te odrzucające wulgarny utylitaryzm - podkreślił J.Kaczyński. Jak dodał, prowadzi to do powstawania struktur...

 • ...o charakterze zasadniczym, te odrzucające wulgarny utylitaryzm - podkreślił J.Kaczyński. Jak dodał, prowadzi to do powstawania struktur zorganizowanej przestępczości, "posługującej się przemocą...

 • ...jest ona podyktowana "utylitaryzmem" i poważna także z racjonalnego punktu widzenia, gdyż - jak stwierdził - "chodzi o niszczenie istot ludzkich, by uczynić z nich materiał do eksperymentów...

 • Encykliki Jana Pawła II: Ta najtrudniejsza i ta ostatnia

  ...pokazuje kilka niebezpieczeństw, które grożą katolickiej, chrześcijańskiej refleksji moralnej w XX wieku. Generalnie możemy powiedzieć, że są to kierunki refleksji związane na różny sposób z utylitaryzmem...

 • Pamięć i tożsamość

  ...do tej kwestii zaczyna się rozdwojenie pomiędzy tradycją etyki arystotelesowsko-tomistycznej a nowożytnym utylitaryzmem. Utylitaryzm zapomniał o pierwszym i podstawowym wymiarze dobra, jakim jest...

 • Odkrywanie Zdzisława Beksińskiego

  ...utylitaryzmu, bo jednak zawsze myślę kategoriami utylitarnymi... - Nie malować obrazu w cztery metry na pięć, bo co z tym później zrobić? Raczej trzeba przystosować się do życia w jakimś sensie...

 • Tusk w drodze do panowania

  ...decyzyjnych. Jest to, rzecz jasna, plan kamuflowany, odwołujący się do zmistyfikowanych wartości i interesów partykularnych lub zgoła do indywidualistycznie rozumianego utylitaryzmu, ale w istocie całkiem jasny...

Dyskusje na temat: utylitaryzm