• Informacje na temat:

  uwłaszczenie chłopów

Artykuły na temat: uwłaszczenie chłopów
 • "Chłopi" Jana Panaka

  ...gospodarstw i walkę o ziemię. Dużą uciążliwością dla chłopów łowickich był brak opału. Jednocześnie wzrastała świadomość społeczna ludności - zakładano kółka rolnicze, spółdzielnie, kasy Stefczyka(...) chłopów z tym, że żyjących na początku XX wieku. Opisuje zwyczaje ludowe, ze szczegółami podaje zajęcia i sprawy, które ludność pracująca na roli nurtują. Długie opisy powszednich obrządków (m.in...

 • ...czele stanął Jarosław Dąbrowski. Próba ratowania sytuacji przez cara Aleksandra II poprzez wydanie ukazów oczynszowujących chłopów i nadanie praw obywatelskich Żydom, na nic się zdała. Powołanie(...) oraz ogłosił zniesienie różnic stanowych i uwłaszczenie. Ziemianie mieli otrzymać odszkodowanie, a  bezrolni - ziemię na własność. Powstanie styczniowe - pierwsze walki Armia rosyjska miała znaczną...

 • Rabacja galicyjska - geneza Przyczyną rabacji galicyjskiej była rozpuszczana wśród chłopów plotka, że szlachta polska planuje akcję zbrojną przeciwko chłopom. Inicjatorem tej plotki był starosta(...) chłopów do ziemi. Rabacja galicyjska, nazywania inaczej rzezią galicyjską, rzezią tarnowską, rabacja chłopską, rozpoczęła się 19 lutego 1846 r. Zrabowano i zdewastowano około 500 dworów szlacheckich...

 • .... srebrny medal z 1863 r. wybity z okazji uwłaszczenia chłopów przez władze powstańcze, a także medal wybity w 1864 r. przez władze rosyjskie, który miał propagować uwłaszczenie chłopów przez ukazy...

 • ...1801 - wojska austriackie skapitulowały w Mantui przed polsko-francuskimi oddziałami. 1846 - chłopi zaatakowali powstańców, doszło do masakry. Rozpoczęła się rabacja - bunt chłopów galicyjskich(...)", spotkał się z niechęcią rządu. Mimo iż większość głosujących popierała powszechne uwłaszczenie, frekwencja była zbyt niska (32,4 proc.), by wynik referendum stał się wiążący.

 • Sposób na Trybunał

  ..., w Królestwie Polskim dogorywa powstanie a carat uwłaszcza tam chłopów. Dla powstańców była to idealna okazja do zawieszenia broni. Mogli wszak ogłosić narodowi: co prawda nie wywalczyliśmy niepodległości, ale przybyło nam pięć milionów obywateli. Ich synowie kiedyś chwycą za kosy. To nasze zwycięstwo. Na tyle nas dzisiaj stać. Stało się inaczej. Powstańczy Rząd Narodowy, choć sam uwłaszczenie postulował...

 • ...ludzi, carat rozpoczął debatę nad reformami społeczno-gospodarczymi, uwzględniając uwłaszczenie chłopów. Związany z tym ruch społeczny wciągnął i młodą mężatkę, Elizę Orzeszkową, która ku niezadowoleniu...

 • ...- Odświętny ubiór chłopski, czyli strój ludowy, ukształtował się ostatecznie w drugiej połowie XIX wieku. Uwłaszczenie chłopów, a co się z tym wiąże wzrost zamożności wsi - to bezpośrednia przyczyna rozkwitu stroju ludowego, jego bogactwa i zróżnicowania - powiedziała Janina Skotnicka, kierowniczka działu etnograficznego kieleckiego muzeum. Świętokrzyskie w obecnych granicach administracyjnych...

 • Oskarżenia o zbyt niską cenę sprzedaży państwowego Ciechu koncernowi Kulczyków opierają się na rozpowszechnionym, ale absurdalnym rozumowaniu. Przyjmuje ono, że skoro wartość przedsiębiorstwa w jakiś czas po przejęciu go przez nowego właściciela jest znacząco wyższa niż w momencie transakcji, to znaczy, że była wówczas niedoszacowana. To powszechny sposób myślenia stojący za prymitywnym i demagogicznym hasłem "złodziejskiej prywatyzacji".

 • ...podjęta wspólnie z przyszłą żoną Zosią.  Uwłaszczenie chłopów przez tych dwoje jest sygnałem, że Tadeusz chce zerwać ze złą przeszłością, by budować nowy, lepszy kraj, poczynając od własnego gospodarstwa...

Dyskusje na temat: uwłaszczenie chłopów
 • Re: Reprywatyzacja: Roszczenia dotyczą nawet całych wsi

  Krtek, uwłaszczenie chłopów było w 1864 roku, przez cara. Po tej dacie mogłeś tylko chłopa do sądu pozwać.

 • Re: Antyunijne wystąpienie Andrzeja Dudy w Kamiennej Górze

  Ale dlaczego Car dał tą wolność Polskim chłopom to już ty milczysz. Zrobił to dlatego bo wybuchło powstanie styczniowe i władze powstańcze ogłosiły powszechne uwłaszczenie chłopów, wtedy to dopiero Car ogłosił własne konkurencyjne uwłaszczenie aby chłopstwo nie brało udziału w powstaniu. Jakoś też zapomniało ci się napisać że wolność Polskim chłopom wcześniej dało Księstwo Warszawskie w swojej

 • Re: Gmina Jeżowe: 91,83 procent głosów na Andrzeja Dudę

  Taka gmina. Jak widać uwłaszczenie chłopów nie było dobrym pomysłem.

 • Re: Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce? Błaszczak leci do USA

  Polacy skrzętnie wypierają z pamięci historycznej wszelkie pozytywne zjawiska, zwłaszcza w okresie Królestwa Polskiego, utworzonego po wojnach napoleońskich przez carat, jak np. uwłaszczenie chłopów i zniesienie pańszczyzny, utworzenie Uniwersytetu Warszawskiego itp.

 • Re: ​227 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja

  Zniósł ją dopiero po tym jak Rosja przegrała wojne Krymską a w Popsce wybuchło powstanie styczniowe, powstańcy zspowiadali zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów, więc car dopiero zniósł pańszczyzne, na lapszych warunkach niż w Rosji, by znięchęcić chłopów do walki.

 • Re: ​Opozycja totalna, czyli instynkt śmierci

  Największym niepodważalnie dobrodziejstwem wyrządzonym Polakom przez cara było moim zdaniem zniesienie niewolnictwa i uwłaszczenie polskich chłopów, czyli 90% narodu. Chłopi pamiętali o tej dobroci i aż do 1918 roku modlili się za zdrowie ruskiego cara i jego rodziny. A polska szlachta przeklinała go i przeklina nadal.

 • Re: Młody starego nie zrozumie

  Na zachodzie uwłaszczenie chłopów i wszelkie zmiany w tym kierunku były znacznie wcześniej niż w Polsce.

 • Re: Zgromadzenie Narodowe i orędzie prezydenta. Na żywo

  Jako potomek chłopów pańszczyźnianych to z dawnych wieków mogę świętować takich bohaterów jak np. Jakub Szela i jego postępowanie ze szlachtą. My pamiętamy kto przeprowadził uwłaszczenie, zlikwidował; propinacje , analfabetyzm , przeprowadził reformę rolną, dał rolnikom emerytury, wygonił trochę przybłędów.

 • Re: Wybory prezydenckie we Francji, cz. 2

  Los chłopów się odmienił. Nastąpiło ich wyzwolenie/uwłaszczenie. W czasach monarchii w Polsce i Europie. Powtarzam, niewolnictwo i pańszczyzna były związane z systemem feudalnym, nie z monarchią. Dzisiejsza monarchia nie potrzebowałaby chłopów pańszczyźnianych, choć podziały społeczne zapewne by nastąpiły. Co nie jest wcale złe, potrzebujemy elit.

 • Re: ​Tomas Sedlacek: Toniemy. Wołajcie orkiestrę

  przemysłowym. Pracownicy uwłaszczeni. Chłopstwo uwłaszczano już w XIX wieku. U nas czynił to Stanisław Staszic, za uwłaszczeniem był Adam Mickiewicz, uwłaszczali carowie, uwłaszczenia chłopów(...)" w Polsce lat 1906-1939. Prawdziwe uwłaszczenie pracowników wymyślił Luiz Kelso, amerykański milioner. Za uwłaszczeniem jest katolicka nauka społeczna. Był nasz papież Jan Paweł. Takie uwłaszczenie dokona