• Informacje na temat:

  volksdeutsch

Artykuły na temat: volksdeutsch
 • ...nawet urzędową nazwę - volksdeutsch. Tak, ja wiem, że to drastyczne porównanie, bo przecież nie można zestawiać zbrodniczej okupacji hitlerowskiej z patriarchalną, kolonialną eksploatacją przez lepiej(...) mentalnością volksdeutscha. Latania do zachodnich gazet z oszczerstwami o panującym w Polsce "faszyzmie" - również. Fakt, że latają ci, którzy obłudnie zagęgiwali się z oburzenia kiedy prezydent Duda na...

 • W Łodzi odsłonięto tablice upamiętniającą więźniów politycznych więzienia na Sikawie. Problem w tym, że obok polskich ofiar utworzonego to przez gestapo obozu pracy następni w kolejce do uhonorowania znaleźli się... jeńcy niemieccy i volksdeutsche - informuje "Nasz Dziennik".

 • W Łodzi odsłonięto tablice upamiętniającą więźniów politycznych więzienia na Sikawie. Problem w tym, że obok polskich ofiar utworzonego to przez gestapo obozu pracy następni w kolejce do uhonorowania znaleźli się... jeńcy niemieccy i volksdeutsche - pisze "Nasz Dziennik".

 • Himmler i zbrodnicza machina III Rzeszy do zniemczania dzieci

  ...(RuSHA), Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) i NSDAP. Trzecią kategorią były instytucje zajmujące się realizacją zarządzeń. Tu na pierwszym miejscu należy wymienić Lebensborn e. V., Deutsche(...), czyli Główny Urząd Rasy i Osadnictwa, przeprowadzał badania rasowe, klasyfikował dzieci, a także dokonywał selekcji z myślą o germanizacji. Urząd ten podlegał bezpośrednio Himmlerowi. Volksdeutsche...

 • .... K. miał potem nadzorować żydowskie komanda robotników przymusowych w okupowanej Warszawie. Według informacji tygodnika "Der Spiegel", Samuel K., jako Volksdeutsch, miał prawo nosić broń w obozie zagłady...

 • 8,5 tys. nazwisk esesmanów. W poniedziałek IPN upubliczni bazę "Załoga SS KL Auschwitz"

  .... volksdeutsche), będący uprzednio obywatelami państw okupowanych lub państw satelickich Trzeciej Rzeszy, jak Rumunia, Słowacja i Węgry. W 1947 r. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze uznał SS...

 • ​Zagadka kompleksu schronów w Wądołach

  Rosjan - cywilów, 300 Francuzów - cywilów, 200 Hiszpanów, 200 Litwinów, 500 Czechów, 200 Rumunów, 400 Ślązaków. Około 80 osób stanowili polscy Volksdeutsche, przeważnie z Kępna i okolic. Przy czym Ślązacy, Czesi, Rumuni, Litwini i volksdeutsche mieszkali oddzielnie i byli traktowani tak jak Niemcy. W obozie na terenie byłego ogrodnictwa PKP mieszkało około 500 Polaków i 300 Rosjan - cywilów. Poza tym...

 • Wydawnictwo Replika tak reklamuje swoją pozycję: "Przeciw nazistom, volksdeutschom i antysemickiej Armii Krajowej". Znawcy tematu określają ją mianem zakłamującego historię paszkwilu, a "Rzeczpospolita" ujawnia kim jest autor, mieszkający obecnie w USA. Franciszek Blajchman - takie jego nazwisko figuruje w materiałach Instytutu Pamięci Narodowej - w 1945 r. był p.o. kierownika Wydziału Więzień...

 • Aresztowani dla własnego bezpieczeństwa…(cz. II)

  ...powierzonych mu volksdeutschów. Świadczy o tym fakt, że przejął on kolumnę bez pokwitowania 672 osób przekazanych mu do konwojowania i także później nie sporządził ich imiennej listy. Na pytanie(...) konwojowanych volksdeutschów, z których - jak wynika z urzędowej dokumentacji fotograficznej - wiele nosiło ślady strasznych okaleczeń głowy" . Również drugi z głównych oskarżonych, oficer policji...

 • ...pozwalamy im się kopać w tyłek w imię polityki realnej ("Tutaj można zrobić / historyczny przytyk / że co drugi volksdeutsch / był real-politik", jak śpiewał Kelus). Ale kiedy dajemy się ustawiać...