• Informacje na temat:

    wehrwolf

Artykuły na temat: wehrwolf
  • Hitlerowska organizacja Wehrwolf, czyli Wilkołak, która była siatką sabotażystów i uśpionych agentów, przygotowywała się do działalności dywersyjnej na wypadek klęski III Rzeszy - wynika z odtajnionych w poniedziałek akt brytyjskiego kontrwywiadu, MI5. Celem Wehrwolfu mieli być alianccy dowódcy i żołnierze w wyzwolonej od nazistów Europie.

  • Ukryty transport

    ..., chcieli uciekać, ale major rozkazał im zawieźć się do Pragi. Część ochraniających akcję żołnierzy przebranych było po cywilnemu; kilku z nich, także w cywilnych ubraniach, zostało w górach. Wehrwolf na Dolnym Śląsku Ojcem Wehrwolfu (Zbrojnego Wilka, Wilkołaka) był generał - major Reinhardt Gehlen, szef wywiadu wojskowego Wehrmachtu - wykorzystując swoje doświadczenie w rozpracowywaniu potencjału...

  • ...posiadali pełnej dokumentacji tej sprawy, której kolejne tropy pojawiły się dużo wcześniej. Teczka z warszawskiego oddziału IPN, zatytułowana: "Wehrwolf - Powstanie i Rozwój Organizacji w Polsce (fragmenty(...) Wojskowego Przeglądu Historycznego w 1963 roku. Zbiór otwiera, jak się wydaje jedno z najstarszych opracowań UBP dotyczących Werwolfu, a mianowicie: "Opis powstania org. niem. Wehrwolf - na podstawie...

  • Gestapowskie archiwum zza krat

    ...personalne: a) konfidentów gestapo, b) kolaborantów mających działać na zapleczu frontu pod nazwą Wehrwolf, c) ludzi pochodzenia niemieckiego nieewakuujących się wraz z armią niemiecką, pozostawionych...