• Informacje na temat:

  westfalski pokój

Artykuły na temat: westfalski pokój
 • Śmierć w bardzo dziwnym mieście

  ...pokój westfalski, zawarty w 1648 r., umocnił jeszcze odrębność Baarle, pozostawiając je jako eksklawę okrojonych Niderlandów Hiszpańskich na terytorium Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów...

 • ...i polemik prasowych" - napisał Krzemiński. Według niego, te wspólne punkty orientacyjne, które Niemcy i Polacy odmiennie odczytują, to: Grunwald, Pokój Westfalski, rozbiory Polski, ocena Prus...

 • Niemiecki dziennik ostro: Europa udławi się skąpstwem i hipokryzją

  ...których powstała Unia Europejska" - pisze Prantl. Publicysta podkreśla, że taki sposób myślenia oznacza cofnięcie się do czasów przed pokojem westfalskim. (wielostronny układ, który zakończył wojnę...

 • ​"Sueddeutsche Zeitung": Europa udławi się skąpstwem i hipokryzją

  ...przed pokojem westfalskim (wielostronny układ, który zakończył wojnę trzydziestoletnią 1618-48; zapewnił luteranom i kalwinom wolność wyznania).  Prantl pisze, że zasada ochrony godności człowieka...

 • Miraż miękkiej siły

  ...częścią globalnego społeczeństwa obywatelskiego? Tak się uważa. Chociaż podstawową jednostką porządku międzynarodowego jest wciąż autonomiczne państwo. Założenie, że żyjemy w epoce postwestfalskiego porządku (porządek westfalski to porządek autonomicznych, niezależnych państw - przyp. A.W.), jest fałszywe. Myślę, że jest wręcz odwrotnie: mamy obecnie neowestfalski porządek świata. Państwa takie, jak...

Dyskusje na temat: westfalski pokój
 • Re: Papież wyświęcił pięciu biskupów, wśród nich Chińczyka

  Papież wyświęcił biskupa chińczyka? A czy miasł na zgodę władz chińskich? Przecież tam jurysdykcja Watykanu nie sięga. To jawne bezprawie. Dla wszystkich, podaję informację, że jedna z najstraszniejszych tragedii ludzkości, jaką była wojna 30-letnia, doprowadziła do rozluźnienia związków, między chrześcijaństwem, a polityką. Po jej zakończeniu, podpisany pokój westfalski w 1648 roku, położył mi