• Informacje na temat:

  wielopolski aleksander

Artykuły na temat: wielopolski aleksander
 • Samorząd województwa świętokrzyskiego chce przejąć od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zabytkowy pałac rodziny Wielopolskich w Chrobrzu, by przekształcić znajdujący się tam Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w oddział Muzeum Wsi Kieleckiej.

 • Rzeźba w drewnie "Majster Bieda Wojtka Belona" dłuta Piotra Klamerusa zostanie odsłonięta w sobotę w parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (woj. świętokrzyskie). W tym roku minęło 25 lat od śmierci Belona - poety, kompozytora i pieśniarza, związanego z Ponidziem i Bieszczadami.

 • ...- zbudował w 1850 roku Aleksander hrabia Wielopolski. Rezydencję wzniesioną według planów Henryka Marconiego otacza rozległy park z okazałym platanem i ponad 350-letnią lipą. Po II wojnie budynek służył(...) "Wawrzka, syna Wawrzyńca" dłuta Wojciecha Sochy stanie w galerii literackich postaci Ponidzia przy zabytkowym pałacu Wielopolskich - siedzibie Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia...

 • ...jako Odolany z filmowej adaptacji "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego - zbudował w 1850 roku Aleksander hr. Wielopolski, według planów Henryka Marconiego. Dawną rezydencję otacza rozległy park(...) Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Siedzibą ośrodka i zawiązanego przy nim stowarzyszenia jest dawny pałac rodziny Wielopolskich - powiedział poeta Adam Ochwanowski, pomysłodawca i animator...

 • Aleksandra Wielopolskiego na Dyrektora Komisji Wyznań i Oświecenia Publicznego, a później szefa władz cywilnych tylko zaogniło sytuację.  Aby zapobiec ruchom niepodległościowym, Wielopolski zarządził brankę do wojska. Wobec planów Wielopolskiego, Komitet Centralny przygotowujący powstanie zmuszony był wyznaczyć wybuch powstania przed spodziewaną branką. Na wybuch powstania wyznaczono datę 22 stycznia...

 • ...1861 - otwarto gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Szkód, popularnie zwanego Florianką przy ul. Basztowej w Krakowie. 1862 - car wydał ukaz, na mocy którego naczelnikiem rządu cywilnego został Aleksander Wielopolski, a namiestnikiem Królestwa - brat carski, wielki książę Konstanty Mikołajewicz. 1913 - w czerwcu tego roku Podgórze zostało oficjalne włączone do Krakowa. 1926

 • ...1810 - urodził się Robert Schumann, niemiecki kompozytor, pianista i pedagog. 1861 - otwarto gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Szkód, popularnie zwany Florianką, przy ul. Basztowej w Krakowie. 1862 - car wydał ukaz, na mocy którego naczelnikiem rządu cywilnego został Aleksander Wielopolski, a namiestnikiem Królestwa - brat carski, wielki książę Konstanty Mikołajewicz. 1913

 • Tygodnik "Przegląd": Rozważania na stulecie

  ...działań politycznych, a tym bardziej militarnych. Sprawy były przesądzone. Przed wybuchem powstania styczniowego 1863 r. margrabia Aleksander Wielopolski usiłował tłumaczyć Polakom, że Rosja może pójść na...

 • ...1861 - otwarto gmach Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Szkód, popularnie zwany Florianką, przy ul. Basztowej. 1862 - car wydał ukaz, na mocy którego naczelnikiem rządu cywilnego został Aleksander Wielopolski, a namiestnikiem Królestwa - brat carski, wielki książę Konstanty Mikołajewicz. 1876 - zmarła George Sand (właśc. Aurora Dudevant), francuska pisarka, przyjaciółka Fryderyka Chopina...

 • ​"Nie liczmy na obcych. W Polsce budować trzeba polską siłę"

  Wielopolskiego? Im bardzo dużo brakuje do margrabiego Wielopolskiego. W nim jednak była jakaś wielkość. Można dyskutować, można się o tę postać spierać, bo to człowiek, który miał pewną wizję, ale(...) porównania margrabiego Wielopolskiego ze współczesnymi rządzącymi, ale ich dzieli przepaść! Tych ludzi nie można porównywać! Było modne w latach osiemdziesiątych XX wieku, po stanie wojennym, aby tamtą...

Dyskusje na temat: wielopolski aleksander