• Informacje na temat:

    wojna inflancka

Artykuły na temat: wojna inflancka
  • Miasto na zardzewiałej bombie

    Granat moździerzowy znaleziony w ścianie kancelarii premiera wzbudził zaniepokojenie Biura Ochrony Rządu. Zapowiedziano kontrolę bezpieczeństwa innych budynków rządowych.

  • 1 lipca 1569 r. senatorowie oraz posłowie koronni i litewscy potwierdzili i uroczyście zaprzysięgli Unię Lubelską, zgodnie z którą Korona i Wielkie Księstwo Litewskie miały mieć wspólnego, razem wybieranego władcę, wspólny sejm, senat oraz monetę tej samej wartości. Ponadto wspólna miała być polityka zagraniczna i wojskowa.

  • 70. rocznica Wielkiej Szpery - śladami getta łódzkiego

    Dzięki temu, że Łódź uniknęła bombardowań, możemy dziś chodzić jej dawnymi ulicami - mówi Joanna Podolska z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. 5 września mija 70 lat od tzw. Wielkiej Szpery, akcji wysyłania do obozów zagłady osób nieprzydatnych do pracy.

  • Przedstawiając początki państwa Polan (POLITYKA 1) pisaliśmy, że niemal każde państwo i dynastia mają swój mit cudownych narodzin. Potwierdza się to także w przypadku plemion litewskich.