• Informacje na temat:

  wolna elekcja

Artykuły na temat: wolna elekcja
 • Pacta conventa to umowa podpisywana na sejmie koronacyjnym przez nowo wybranego w drodze wolnej elekcji króla Rzeczypospolitej.

 • ...widzów "Wolna elekcja". Jej uczestnicy wcielą się w postaci polskich szlachciców. Każdy dostanie kartę z krótkim opisem postaci pretendentów do tronu i celów, jakie dany szlachcic chciał osiągnąć na...

 • Czasy saskie w Polsce to okres panowania Augusta II i Augusta III z saskiej dynastii Wettynów, czyli lata od 1697 do 1763 r. Panowanie tych władców było przerywane elekcjami Stanisława Leszczyńskiego (1704-1709 i 1733-1736), którego zwolennikiem była opozycyjna szlachta.

 • Wybory w Bułgarii: Liczne sygnały o naruszeniach

  Wyższa w porównaniu z poprzednimi wyborami parlamentarnymi jest frekwencja w niedzielnej elekcji - wskazują dane zarówno CKW, jak i ośrodków badań socjologicznych. Według CKW dwie i pół godziny po otwarciu lokali głosowało 12,17 proc. uprawnionych.

 • ...wszelkie zarzuty takich przeciwników mogą być jedynie atutami rządzącego władcy: wybranego drogą demokratycznego wyboru, jakiego zalążkiem była wolna elekcja, Polaka zaangażowanego w sprawy swej ojczyzny...

 • ​Artykuły henrykowskie stanowiły potwierdzenie dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej i obietnicę zachowania przywilejów szlachty. Zostały zaprzysiężone przez Henryka Walezego, króla - elekta, w 1573 r.

 • Zygmunt III Waza - elekcja Po śmierci Stefana Batorego zwołano wolną elekcję w Woli pod Warszawą w 1587 r. Kandydaturę Zygmunta III Wazy wysunęła Anna Jagiellonka, co poparł obóz skupiony wokół kanclerza Jana Zamoyskiego. Kontrkandydatem Zygmunta był Maksymilian III Habsburg, którego stronnikami była familia Zborowskich. Obaj zostali jednocześnie powołani na tron. W Polsce wybuchła wojna...

 • ...obrazu Canaletta "Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego" i wziąć udział w grze edukacyjnej "Wolna elekcja", wcielając się w postacie szlachciców z epoki. W Pikniku - oprócz polskich instytucji...

 • Elekcja Po ucieczce Henryka Walezego do Francji w 1574 r., szlachta stanęła przed koniecznością wyboru nowego króla w drodze wolnej elekcji. Walka rozegrała się pomiędzy cesarzem Maksymilianem II a Anną Jagiellonką, faktycznie zaś Stefanem Batorym, który miał pełnić rolę jej opiekuna.  Do Krakowa szybciej dotarł Batory, po drodze zaprzysięgając pacta conventa w Meggeszu. 1 maja 1576

 • Henryk Walezy został wybrany pierwszym elekcyjnym królem Polski w roku 1573.

Dyskusje na temat: wolna elekcja