• Informacje na temat:

  xx zjazd kpzr

Artykuły na temat: xx zjazd kpzr
 • Gdy Nikita Siergiejewicz Chruszczow, I sekretarz Komitetu Centralnego partii radzieckiej, wygłaszał przez ponad cztery godziny podczas nocnego zamkniętego posiedzenia XX Zjazdu KPZR swój referat o zbrodniach Stalina, kilku delegatów zemdlało. To była rewolucja, przez niektórych porównywana do Wielkiej Październikowej.

 • W czasach słusznie minionych szczególnie cenieni byli na Zachodzie tzw. kremlinolodzy, fachowcy, którzy potrafili, analizując najdrobniejsze odstępstwa od etykiety, pozycjonować układ sił w Biurze Politycznym KC KPZR, przewidywać, kto idzie do góry, a kto spada, i w którym kierunku imperium moskiewskie będzie ewoluować. To była trudna sztuka, trzeba było znać i rozumieć metajęzyk, którym...

 • ...prezentowano od czasów 20. zjazdu KPZR i potępienia kultu jednostki.

 • ...- rozpoczął się spis ludności, pierwszy w Polsce po zakończeniu wojny. Stan ludności wyniósł 23 929 757 osób. 1956 - rozpoczął się XX zjazd KPZR. Nikita Chruszczow przedstawił na nim tajny referat...

 • Wychodźstwie Armię Krajową, z gen. Stefanem Roweckim jako dowódcą. 1956 - rozpoczął się XX zjazd KPZR. Nikita Chruszczow przedstawił na nim tajny referat "O kulcie jednostki i jego następstwach".

 • ...zjazd KPZR. Nikita Chruszczow przedstawił na nim tajny referat "O kulcie jednostki i jego następstwach".

 • ...1936 - przy ul. Kopernika w Krakowie otwarto nowoczesną klinikę położniczo-ginekologiczną. Jej budowa zaczęła się w 1920 r. 1946 - rozpoczął się spis ludności, pierwszy w Polsce po zakończeniu wojny. Stan ludności wyniósł 23 929 757 osób. 1956 - rozpoczął się XX zjazd KPZR. Nikita Chruszczow przedstawił na nim tajny referat "O kulcie jednostki i jego następstwach". 1989 - Lech Wałęsa...

 • ...dowódcą. 1956 - rozpoczął się XX Zjazd KPZR. Nikita Chruszczow przedstawił na nim tajny referat "O kulcie jednostki i jego następstwach".

 • ...decyzję władz o realizacji budynku czekał 26 lat. W 1972 r. Romanowiczowi zlecono jego wykonanie w nadzwyczajnie krótkim czasie, obiekt miał być gotowy na zjazd partii trzy lata później. Wówczas na jednym z peronów nowo wybudowanego dworca witano sekretarza generalnego KPZR Leonida Breżniewa, który podobno zachwycił się najnowocześniejszym wtedy obiektem w tej części Europy. Wiele budynków...

 • 45. rocznica inwazji na Czechosłowację

  ...w Czechosłowacji. 23 marca w Dreźnie I sekretarz KC KPZR Leonid Breżniew w przemówieniu skierowanym do przywódców "bratnich" partii z Polski, Węgier, Bułgarii, NRD i CSRS, odnosząc się do sytuacji(...) przeciwstawienia się temu nie mogą być rozpatrywane jako ingerencja w sprawy wewnętrzne Czechosłowacji". Teza sformułowana przez I sekretarza KC KPZR, nazywana później "doktryną Breżniewa...

Dyskusje na temat: xx zjazd kpzr