• Informacje na temat:

  zdążyć przed panem bogiem

Artykuły na temat: zdążyć przed panem bogiem
 • Marek Edelman pragnie uprzedzić Pana Boga, który upomina się o ludzi. Buntuje się wobec Jego planów. W czasie wojny próbował ratować w getcie warszawskim...

 • ..." Fiodora Dostojewskiego, "Glorię victis" Elizy Orzeszkowej, "Lalkę" Bolesława Prusa, "Proces" Franza Kafki, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, "Medaliony" Zofii Nałkowskiej, "Inny świat" Gustawa(...)" Stefana Żeromskiego, "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, "Granica" Zofii Nałkowskiej i w wielu innych. Motyw cierpienia - w utworze Hanny Krall przedstawione zostało nieludzkie, bezsensowne...

 • "Zdążyć przed Panem Bogiem" - Hanna Krall

  ...(lata 1942 - 1943). Wspomnienia Marka Edelmana czy pewne pytania Hanny Krall dotyczą też losów powojennych niektórych osób, przede wszystkim samego doktora Edelmana. W książce pojawiają się także odwołania do przeszłości (przedstawienie sylwetek niektórych bohaterów).

 • .... Marek Edelman był człowiekiem zdolnym do poświęceń. Ratowanie życia ludzkiego było dla niego największą wartością, odbierał ją nawet jak zmaganie się z Panem Bogiem. Nie jest to jednak bunt(...) mówi z bezwzględną szczerością. Nie byli oni uosobieniem heroizmu. To ludzie zwyczajni posiadający obok swych zalet, liczne wady. Dzięki takiemu przedstawieniu osób oraz samego Edelmana czytelnik może...

 • ..."Zdążyć przed Panem Bogiem" to relacja Marka Edelmana z tragicznych dni likwidacji getta przez Niemców. To obraz holocaustu i powstania Żydów. Marek Edelman wspomina osoby, ich zachowania, problemy tamtych czasów, działania zbrojne, próby ratowania ludzkiego życia. Jako ofiara niemieckiego nacjonalizmu spogląda na sytuację w warszawskim getcie.

 • ..."Zdążyć przed Panem Bogiem" to zapis rozmowy z Markiem Edelmanem, wybitnym lekarzem oraz jednym z przywódców powstania w warszawskim getcie. Jego relacja z tych tragicznych dni jest zwięzła, sceptyczna wobec legendy heroizującej samą walkę powstańczą. Wyłania on z pamięci i przekazuje, jako największą wartość, bohaterstwo postaw i aktów ludzkiej solidarności.

 • Marek Edelman pragnie uprzedzić Pana Boga, który upomina się o ludzi. Buntuje się wobec Jego planów. W czasie wojny próbował ratować w getcie warszawskim...

 • "Zdążyć przed Panem Bogiem" - Hanna Krall

  ...(lata 1942 - 1943). Wspomnienia Marka Edelmana czy pewne pytania Hanny Krall dotyczą też losów powojennych niektórych osób, przede wszystkim samego doktora Edelmana. W książce pojawiają się także odwołania do przeszłości (przedstawienie sylwetek niektórych bohaterów).

Dyskusje na temat: zdążyć przed panem bogiem