• Informacje na temat:

  związek młodzieży socjalistycznej

Artykuły na temat: związek młodzieży socjalistycznej
 • Zdjęcia, mundur junaka z "Służby Polsce", strój organizacyjny młodzieży z lat 70. ubiegłego wieku, legitymacje organizacji młodzieżowych, znaczki, proporczyki - to wszystko można zobaczyć na otwartej we wtorek w Łodzi wystawie "Pro i kontra. Młodzież w Polsce Ludowej".

 • Boże! Aż tak dokładnie?

  Od lat tłumaczę, że Wspólnota Europejska przekształca się na naszych oczach w Unię, czyli Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. Podobieństwo do ZSRS czy III Rzeszy jest coraz wyraźniejsze i dostrzegam je nie tylko ja, czy p. Jerzy Urban - ale coraz więcej ludzi.

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

  Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK. Dzisiaj mija 75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

 • 82-letni były funkcjonariusz skazany za pobicie

  ...walkę z komunistami, został pobity do nieprzytomności pejczem. Był uczniem liceum, został zatrzymany za działalność w organizacji, w aktach UB opisanej jako "Związek Socjalistycznej Młodzieży...

 • ...; wielkiego odgruzowywania miasta; początków budowy siedziby Komitetu Centralnego oraz trasy W-Z. Fotografie z archiwum PAP upamiętniają także powstanie paramilitarnej organizacji dla młodzieży "Służba Polsce"; zjazd organizacji młodzieżowych, na którym powołano Związek Młodzieży Polskiej; zjazd zjednoczeniowy Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej, ustanawiający PZPR...

 • .... Stalinizm w Polsce - oddziaływania na obywateli W 1948 r. połączono organizacje młodzieżowe w Związek Młodzieży Polskiej. Utworzono liczne organizacje podporządkowane partii: Zrzeszenie Studentów Polskich, Liga Przyjaciół Żołnierza, Liga Kobiet. W 1948 r. wprowadzono ustawę  o przymusowej pracy i szkoleniu wojskowym młodzieży w wieku 16-21 lat. Wzmocniono system bezpieczeństwa publicznego...

 • ..., równocześnie podnosząc ceny. 1957 - w Warszawie powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej.

 • ...- w Polsce zniesiono kartki żywnościowe, równocześnie podnosząc ceny. 1957 - w Warszawie powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej.

 • ...grupy Czerwone Gitary. 1953 - zniesiono kartki żywnościowe, równocześnie podnosząc ceny. 1957 - w Warszawie powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej.

 • ...grupy Czerwone Gitary. 1953 - zniesiono kartki żywnościowe, równocześnie podnosząc ceny. 1957 - w Warszawie powstał Związek Młodzieży Socjalistycznej.

Dyskusje na temat: związek młodzieży socjalistycznej