• Informacje na temat:

  związek socjalistycznej młodzieży polskiej

Artykuły na temat: związek socjalistycznej młodzieży polskiej
 • Zdjęcia, mundur junaka z "Służby Polsce", strój organizacyjny młodzieży z lat 70. ubiegłego wieku, legitymacje organizacji młodzieżowych, znaczki, proporczyki - to wszystko można zobaczyć na otwartej we wtorek w Łodzi wystawie "Pro i kontra. Młodzież w Polsce Ludowej".

 • Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego

  Polskie Państwo Podziemne, działając w latach 1939 -1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w AK. Dzisiaj mija 75. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

 • .... W działalności opiekuńczej (stypendia, zapomogi, organizowanie posiłków dla potrzebujących, zwłaszcza dzieci i młodzieży) częściowo korzystano z pomocy jawnie działających organizacji, takich jak Czerwony Krzyż(...), chłosty, kontrybucji aż po wyroki śmierci). Wydawano także wyroki za przestępstwa pospolite. Utworzona 27 września 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona najpierw w 1940 roku w Związek...

 • Polscy laureaci Nagrody Nobla

  ..., trochę biedując i marząc o karierze literackiej. Debiutował jako student w 1869 r. w "Przeglądzie Tygodniowym". Po studiach, mając za sobą druk pierwszych utworów, objął w "Gazecie Polskiej" w 1873(...) z Marią Wołodkowiczówną z Odessy, związek ten jednak w 1895 r. zakończył się na jej wniosek rozwodem. W 1904 r. ożenił się ze znaną mu od 1888 r. Marią Babską. Od 1875 r. jego życie obfitowało w podróże...

 • Rzeczypospolita Kwidzyńska - dzieje Polskiego Gimnazjum w Prusach Wschodnich

  ...terenie Rzeszy był Związek Polaków w Niemczech - założony w 1922 roku, w celu obrony interesów i praw polskiej mniejszości narodowej. ZPwN - z siedzibą w Berlinie - podzielony był na oddziały, które(...) polskiej szkoły, z polskim językiem nauczania, mieli taką możliwość. Radę Pedagogiczną stanowiło 13 nauczycieli, z tego 5 posiadało obywatelstwo niemieckie, a pozostali polskie. Dyrektorem Gimnazjum był dr...

 • Około 200 fotografii pochodzących z archiwum Polskiej Agencji Prasowej będzie można oglądać na wystawie "60 lat temu w Warszawie. Fotografie PAP 1947-1948" w Domu Spotkań z Historią (DSH).

 • 82-letni były funkcjonariusz skazany za pobicie

  ...walkę z komunistami, został pobity do nieprzytomności pejczem. Był uczniem liceum, został zatrzymany za działalność w organizacji, w aktach UB opisanej jako "Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej", choć nie chodziło o znany ZSMP. W ocenie IPN, była to bardziej grupa dyskusyjna, która nie miała charakteru zbrojnego. Działało w niej siedem osób. Zostały zatrzymane i skazane na wyroki po...

 • .... Stalinizm w Polsce - oddziaływania na obywateli W 1948 r. połączono organizacje młodzieżowe w Związek Młodzieży Polskiej. Utworzono liczne organizacje podporządkowane partii: Zrzeszenie Studentów Polskich, Liga Przyjaciół Żołnierza, Liga Kobiet. W 1948 r. wprowadzono ustawę  o przymusowej pracy i szkoleniu wojskowym młodzieży w wieku 16-21 lat. Wzmocniono system bezpieczeństwa publicznego...

 • Dziś 28. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu

  ...organizowały Niezależny Związek Studentów, Konfederacja Polski Niepodległej, "Solidarność" Walcząca, Federacja Młodzieży Walczącej i Polska Partia Socjalistyczna. 5 kwietnia 1989 r., po dwóch miesiącach(...)): rolnictwa, górnictwa, reformy prawa i sądów, stowarzyszeń, samorządu terytorialnego, młodzieży, środków masowego przekazu, nauki, oświaty i postępu technicznego, zdrowia i ekologii. Obu stronom...

 • 30 lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu

  ..., stowarzyszeń, samorządu terytorialnego, młodzieży, środków masowego przekazu, nauki, oświaty i postępu technicznego, zdrowia i ekologii. Obu stronom w trakcie negocjacji pomagali doradcy i eksperci. Łącznie(...) tys. ludzi. Miesiąc później liczba strajków zwiększyła się do 260. W tym czasie manifestacje i demonstracje uliczne przeciwko władzy komunistycznej organizowały Niezależny Związek Studentów...

Dyskusje na temat: związek socjalistycznej młodzieży polskiej