• Informacje na temat:

  nie z imiesłowami

Artykuły na temat: nie z imiesłowami
 • Imiesłów przymiotnikowy to jedna z form nieosobowych czasownika. Odróżniamy go po tym, że opowiada na pytania przymiotnika. Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. Wyróżniamy dwa typy imiesłowów przymiotnikowych: czynny i bierny.

 • Bralczyk w RMF FM: Który zapis uznamy za poprawny? Decyduje m.in. wygoda

  ..."To wygoda w dużej mierze decyduje o tym, który ortograficzny zapis uznamy za poprawny" - mówi w rozmowie z RMF FM wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego profesor Jerzy Bralczyk. Rada działa przy Polskiej Akademii Nauk. Jej zadaniem jest opiniowanie i doradzanie, jak poprawnie używać języka polskiego. Tuż przed Trzecim Dyktandem Krakowskim sprawdzamy, w jaki sposób w Radzie wykuwają, a może...

 • Anakolut, bardzo niepożądany w pracach pisemnych, gdzie jest uznawany za błąd składniowy, w literaturze może być celowym i cenionym w pewnych kontekstach chwytem literackim.

 • Wczoraj przedstawiono treść inskrypcji, jaka ma się znaleźć na pomniku Żydów - ofiar pogromu w Jedwabnem. Treść napisu została uzgodniona ze środowiskami żydowskimi, kościołem katolickim, władzami samorządowymi miasteczka, kombatantami oraz historykami i nie wzbudziła większych kontrowersji. Nie została jednak skonsultowana z językoznawcami, a oni mają zastrzeżenia do napisu.

 • Egzamin ósmoklasisty: Uczniowie mają problemy z gramatyką i ortografią

  Najwięcej trudności przysparza ósmoklasistom praktyczne stosowanie zasad ortografii i interpunkcji, a także znajomość gramatyki języka polskiego. Tak wynika z diagnozy kompetencji ósmoklasistów, którą przedstawiła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 • Zadbają o poprawność językową urzędników

  Błędy ortograficzne, interpunkcyjne, leksykalne, nadużywanie pewnych słów są charakterystyczne dla języka urzędników - wynika z badania przeprowadzonego w tym roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Ten stan rzeczy mają zmienić szkolenia językowe dla urzędników.

 • Tekst Ogólnopolskiego Dyktanda

  Przekazujemy tekst Ogólnopolskiego Dyktanda, autorstwa prof. Andrzeja Markowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, które kilkaset osób z całego kraju pisało w niedzielę w Katowicach.

 • Wczoraj przedstawiono treść inskrypcji, jaka ma się znaleźć na pomniku upamiętniającym Żydów, zamordowanych w Jedwabnem. Treść napisu została uzgodniona ze środowiskami żydowskimi, Kościołem Katolickim, władzami samorządowymi miasteczka, kombatantami oraz historykami i nie wzbudziła większych kontrowersji. Nie została jednak skonsultowana z językoznawcami, a oni właśnie mają zastrzeżenia do...

 • Odpowiedzi z części humanistycznej

  Publikujemy pytania oraz nieoficjalne, zaproponowane przez naszych polonistów odpowiedzi do części humanistycznej.

Dyskusje na temat: nie z imiesłowami